Galvenā » Studiju programmas » Profesionālā bakalaura studiju programmas » Uzņēmējdarbības vadība »  Tirdzniecības menedžments

Tirdzniecības menedžments

Specializācijas vadītāja
Inese Spiča
Asoc. profesore, Dr. oec.

Tirdzniecības menedžments ir akreditētas profesionālā bakalaura  studiju programmas  Uzņēmējdarbības vadība  specializācija. Specializācijas nodrošina ekonomikā un vadībzinātnē balstītas studijas apvienojumā ar daudzveidīgām specifiskām zināšanām mārketingā, tirdzniecībā un e-komercijā.

Pēc šīs specializācijas apguves studējošais iegūs zināšanas, prasmes un iemaņas tirdzniecības menedžmentā un varēs nodrošināt tirdzniecības operāciju vadīšanu dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos iekšzemē un ārvalstīs. Specializācijas mērķis  – ir sagatavot  darba tirgū konkurētspējīgus tirdzniecības menedžerus.

Vispārizglītojošie kursi nodrošina zināšanas vadības teorijā, psiholoģijā un socioloģijā, ekonomikā, mārketingā, personāla un projektu vadībā, finansēs un grāmatvedībā, menedžmenta informācijas tehnoloģijās.

Galvenie specializācijas studiju kursi ir šādi:  tirdzniecības uzņēmējdarbības vadīšana, mārketinga vadīšana, mārketinga pētījumi, mārketinga komunikācijas, tiešais mārketings, e-mārketings, pārdošanas vadīšana, starptautiskais mārketings, starptautiskā tirdzniecība un finanses, zīmolvedība, merčendaizings un e-komercija.  Specializācija nodrošina divu svešvalodu apguvi  –  angļu un pēc izvēles spāņu vai vācu.

Programmas apguves laikā tiek nodrošināta prakse dažādu uzņēmumu mārketinga un tirdzniecības dienestos pie kompetentiem mārketinga un tirdzniecības menedžeriem. Jauninājumus tirdzniecības menedžmentā studējošie apgūs Biznesa kompetences centra rīkotajos semināros. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu par tirdzniecības menedžmentu.

Studiju ilgums:
  4 gadi.
Piešķiramais grāds: Profesionālais bakalaura grāds Uzņēmējdarbības vadībā.
Piešķiramā kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītājs.
Specializācija: Tirdzniecības menedžments.